Tietosuojaseloste

EU:N TIETOSUOJASETUS (2016/679)

 

Rekisterinpitäjä

Live-säätiö sr (y-tunnus 0201375-3)

Kiannonkatu 2

02650 Espoo

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

Sara Tikkaniemi

Kiannonkatu 2

02650 Espoo

sara.tikkaniemi@inlive.fi

 

Tietosuojavastaava

Aki Talvitie

Kiannonkatu 2

02650 Espoo

tietosuoja@inlive.fi

 

Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään verkkokaupan ja asiakkaan välisen kaupan toteuttamiseen, tuotteen toimittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään myös tositemateriaalina kirjanpitolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Rekisterin tietosisältö

Tilauksen yhteydessä tallennetaan asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä (asiakkaalta) itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.

Emme luovuta tietoja muille ulkopuolisille tahoille, ellei lainsäädäntö sitä edellytä. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.


Tietojen säilytysaika

Säilytämme verkkokaupan ostotietoja kirjanpitolain määrittelemän ajan eli vähintään 6 vuotta ostohetkestä.


Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, kirjaudu palveluun tunnuksella ja salasanalla tai ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.