Meistä

Tervetuloa Liven ylläpitämään verkkokauppaan!

Livekauppa.fi on Rikosseuraamuslaitoksen ja Liven yhteistyönä perustettu verkkokauppa, jonka toiminnasta ja ylläpidosta vastaavat Liven opiskelijat ja kuntoutujat. Live-säätiö tekee työtä sen puolesta, että jokaiselle löytyisi oma paikkansa yhteiskunnassa. Toimintamme on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen, kouluttamiseen ja kuntouttamiseen.


Rikosseuraamuslaitos

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia osal­taan yh­teis­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta pi­tä­mäl­lä yllä lail­lis­ta ja tur­val­lis­ta seu­raa­mus­ten­täy­tän­töön­pa­no­jär­jes­tel­mää sekä myö­tä­vai­kut­taa uusin­ta­ri­kol­li­suu­den vä­hen­tä­mi­seen ja ri­kol­li­suut­ta yl­lä­pi­tä­vän syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyk­sen kat­kai­se­mi­seen.Ostamalla tuotteita Livekaupasta, tuet asiakkaidemme työssäoppimista sekä vankien ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä.


Laadukkaat käsityötuotteet valmistetaan vankiloissa eri puolella Suomea sekä Liven opiskelijatöinä. Verkkokaupasta löydät runsaan valikoiman kodin hyödykkeitä ja persoonallisia lahjaideoita.


Kiitos tuestasi!